Biznis imidž poradenstvo

Prevezmite kontrolu nad svojou kariérou!

 Vylepšením svojho imidžu, ako i zamestnancov, môžete posunúť svoju firmu na vyššiu úroveň. Imidž totiž predáva. A tým pádom Vám môže poskytnúť konkurenčnú výhodu. 

 

BENEFITY PRE FIRMU

profesionalita

kredibilita

komunikačné zručnosti

 presvedčivé vystupovanie 

konkurenčná výhoda

 

V dnešnom konkurenčnom pracovnom prostredí je vystupovanie kritický bod k Vášmu úspechu. Nezáleží na tom či ste majiteľ firmy, riaditeľ, senior manažér, vedúci tímu alebo člen tímu, každý z Vás sa môže profesionálne posunúť vo svojej kariére alebo osobnostne rozvinúť. Naučíme Vás zásady verbálnej aj neverbálnej komunikácie, ktoré je potrebné ovládať, aby boli pre Vás užitočné.

Sebavedomý, dobre a vhodne oblečený a dokonale upravený človek má veľký vplyv na svoje okolie, okolie má tendenciu ho viac rešpektovať. Takýto človek pôsobí dôveryhodnejšie a má autoritu.

Ak chcete naštartovať cestu za dokonalosťou, môžeme sa postupne v ďalších etapách zamerať na správanie sa v spoločnosti a na pracovisku, na etiketu.

Prednášky a semináre imidž manažmentu a profesionálneho rozvoja sú nástroje, ktoré predstavujú úplné nové možnosti a prísľuby vo svete biznisu.

Prednášky a semináre na témy:

 

  • Imidž ako nástroj na zvýšenie sebavedomia, sila prvého dojmu
  • Levely v práci - vhodné oblečenie vzhľadom na pozíciu a príležitosť
  • Etiketa a etika vo firemnom prostredí
  • Komunikačné zručnosti a neverbálna komunikácia
  • Psychológia farieb v biznise a základy farebnej typológie
  • Typy postáv a návrh vhodného pracovného odevu
  • Pravidlá nosenia pánskych oblekov a vhodnosť doplnkov
  • Dress code

 

Prednášky sú koncipované odľahčenou formou, s interaktívnym prístupom, účastníci sa priebežne zapájajú do rozhovorov a spoločne riešime konkrétne problémy a situácie. Účastníci majú možnosť vidieť množstvo názorných príkladov, fotografií, ukážky oblečenia s možnosťou vyskúšať si, čo im pristane.

Po prednáške je vyhradený priestor na individuálne konzultácie a otázky klientov.