Jana Keketi, biznis imidž konzultant

07.07.2016

Ako jediná Slovenka je držiteľkou certifikátu Business Image Consultant prestížnej London Image Institute.

TOP manažérom, výkonným aj riadiacim pracovníkom, jednotlivcom aj firmám pomáha analyzovať, navrhovať a realizovať koncept správnej formy biznis stylingu podľa hierarchie organizačnej štruktúry v korporátnych, ako aj stredných a malých spoločnostiach.

Profesionálna odborníčka na charizmu, biznis imidž, selfpromo vedie prednášky a workshopy o tom, ako rozvíjať a posilňovať zdravé sebavedomie a budovať osobitý štýl, ktorý bude čo najlepšie vystihovať osobnosť človeka, pracovnú pozíciu a zároveň aj oblasť podnikania, v ktorej pôsobí.

AKO HODNOTÍTE PROFESIONÁLNY TRÉNING BIZNIS IMIDŽ KONZULTANTA PRIAMO V LONDÝNE?

Londýn je skutočne mekkou nadnárodného biznisu, najmä bankovníctva a pois- ťovníctva a udáva trendy aj v oblasti biznis imidžu a stylingu. Presvedčil ma aj 25-ročný backround London Image Institute v oblasti osobného, ako aj korporátneho imidžu, rovnako zastrešenie medzinárodnou Asociáciou imidž konzultantov AICI s pobočkami po celom svete od Severnej a Južnej Ameriky cez Európu, Áziu až po Austráliu. Vyše 1 300 členská základňa združuje profesionálnych konzultantov z viac ako 40 krajín sveta a je dôkazom toho, že spoločnosti globálneho aj lokálneho charakteru takéto služby veľmi aktívne vyhľadávajú a sú doslova žiadané. Akcionári aj personalisti si uvedomujú hodnotu a silu účinku imidžu v internej, ako aj externej komunikácii. Vyplýva to aj zo samotného vývoja na trhu, pretože jeho presýtenosť si vyžaduje jednoznačné odlíšenie sa od konkurencie nielen vlastnosťami produktov, ale aj spôsobom, akým ich zamestnanci ponúkajú zákazníkom alebo obchodným partnerom. Uvítala som možnosť vzájomnej interakcie, výmeny odborných skúseností a znalostí z oblasti „Corporate & Personal Image Consulting“ na medzinárodnej úrovni. Svoju predchádzajúcu odbornú prax a rokmi získané skúsenosti z modelingu a fotografovania som si rozšírila o teoretické informácie, čo mi rozhodne rozší- rilo rozhľad a znalosti najmä v prezentácii na profesionálnej úrovni. Ja som totiž intuitívny typ človeka. Cítila som, čo človeku pristane a čo nie a teória mi moje pocity potvrdila. Individuálne a skupinové poradenstvo v oblasti biznis imidžu ma nesmierne baví a napĺňa. Našla som sa v ňom. Mám zatiaľ iba pozitívnu spätnú väzbu od pracujúcich žien aj od vrcholových manažérov a majiteľov firiem, čo ma veľmi teší.

IMPRESSION MANAGEMENT S JANOU KEKETI

Jana pre čitateľov časopisu Zisk manažment v rámci spoločného projektu s Work in Balance pripraví zostavu vhodných strihov a kombinácií oblečenia pre konkrétny typ postavy a pracovné zaradenie.

CHARIZMATICKÝ A SEBAVEDOMÝ LÍDER

  • Dokáže vzbudiť dobrý dojem na prvýkrát. Nespolieha sa na druhú šancu, pretože najrozhodujúcejších je prvých pár sekúnd, väčšinou 30
  • Viac počúva ako rozpráva. Dokáže prejaviť úprimný záujem o ľudí a klásť správne otázky.
  • Neklebetí, neohovára, ak o niekom hovorí, vždy sa snaží na ňom nájsť niečo pozitívne.
  • V komunikácii sa nevyhýba očnému kontaktu, udržujte si tak pozornosť.
  • Chodí a stojí vzpriamene, nehrbí sa.
  • Stará sa o svoj vzhľad, zdravie a telo. Športuje alebo sa pravidelne hýbe, zdravo sa stravuje.

RÝCHLE RADY NA ZAČIATOK

Základ je poznať svoju farebnosť, aby ste vyzerali lepšie, krajšie, mladšie, ale aj zdravšie, odborník presne určí, aký ste typ a čo treba zmeniť. Farby, ktoré vám svedčia, treba nosiť bližšie pri tvári. Netreba hneď zmeniť celý šatník a vo svojich farbách nakúpiť všetko oblečenie. Stačí dokúpiť doplnky. Dôležité je nielen to, čo máte na sebe, ale aj ako to nosíte.